ഞാന്‍ അതിയായി ആശിച്ചു (DESIDERIO DESIDERAVI)

Details

ഞാന്‍ അതിയായി ആശിച്ചു (DESIDERIO DESIDERAVI)

പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ 
അപ്പസ്‌തോലിക ലേഖനം

മെത്രാന്മാര്‍ക്കും വൈദികര്‍ക്കും ഡീക്കന്മാര്‍ക്കും സമര്‍പ്പിതരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ക്കും അല്മായ വിശ്വാസികള്‍ക്കുമായി ദൈവജനത്തിന്റെ ആരാധനക്രമസംബന്ധമായ രൂപവല്‍കരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്: 


''പീഡ സഹിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളോടുകൂടെ 
ഈ പെസഹാ ഭക്ഷിക്കാന്‍ 
ഞാന്‍ അതിയായി ആശിച്ചു''  
(ലൂക്കാ 22:15)
 

PDF View